KWALITEITSVOLLE ZORG AANBIEDEN,

DAT IS ONZE PASSIE

Warme thuiszorg in Brussel op een snelle fiets
Wheel of Care is een samenwerking tussen vroedvrouwen en verpleegkundigen die thuiszorg aanbieden in het Brussels Gewest.

De vzw werd in 2017 opgericht met als doel op een ecologische manier holistische zorg aan te bieden aan iedere Brusselaar. 

We kozen daarom voor de derdebetalersregeling waarbij de patiënt enkel zijn deel betaalt en het ziekenfonds de zorgverlener rechtstreeks vergoedt. Ons zorgteam is volledig geconventioneerd. Zo houden we de drempel voor de zorgvragen zo laag mogelijk en kunnen we iedereen bereiken die zorg nodig heeft.

We kenmerken ons door « slow care », een warme zorgverlening op maat met aandacht voor het duurzaam gebruik van materialen en transport. We leggen al onze huisbezoeken af met de elektrische fiets. Dit is een zeer bewuste én gezonde keuze. Zo vermijden we de files en zijn we sneller bij onze patiënten thuis. We dragen tegelijkertijd ook een steentje bij aan het milieu en blijven lekker fit. Door « slow care » aan te bieden en de tijd te nemen die nodig is bij elke patiënt, werken we ook preventief. 

Onze vroedvrouwen volgen zwangere vrouwen prenataal op vanaf 6 weken zwangerschap in onze praktijk in het Huis van het Kind Nieuwland of in het Huis van het Kind Noord en indien nodig aan huis. Postnataal worden gezinnen hoofdzakelijk thuis opgevolgd. Onze verpleegkundigen verlenen zorg aan huis in de gemeente van 1000 Brussel en de gebieden tot 2 kilometer rond deze zone alsook in de praktijk in het Huis van het Kind Nieuwland.

We hopen dat onze manier van werken als inspiratie kan dienen voor de zorg van morgen.

"SLOW CARE

ON A FAST BIKE"

We hopen dat onze manier van werken een inspiratie kan zijn voor de zorg van morgen

Warme thuiszorg in Brussel

Brussel is een bruisende stad, vol leven en energie, maar het is ook een stad waar opgaan in het geheel niet zo moeilijk is. Gezinnen die toekomen in België en niemand kennen, kunnen bijvoorbeeld gemakkelijk onzichtbaar worden, net zoals ouderen die fysiek niet sterk genoeg meer zijn om zich (vlot) te verplaatsen. De lock-downs van de afgelopen jaren hebben dit probleem versterkt.

Thuiszorg is hier deel van de oplossing.. Het vertrouwd gezicht van een zorgverlener die dagelijks/frequent langskomt doorbreekt het isolement. Gezondheidsproblemen en -risico's kunnen in kaart gebracht worden en hulp kan worden ingeschakeld.

De relatie die we met onze patiënten opbouwen vertrekt vanuit vertrouwen. Op die manier wordt de drempel verlaagd om ook andere moeilijkheden die men doormaakt bespreekbaar te maken, zodat er in de eerste plaats geluisterd kan worden, maar ook samen gezocht kan worden naar een oplossing.

Wheel of Care is partner van "het Huis van het Kind Nieuwland" en "het Huis van het Kind Noord". In beide huizen huren we een consultatieruimte om zwangere vrouwen vanaf 6 weken zwangerschap en hun partners te ontvangen, of ouders met kinderen ouder dan 1 maand. De missie van de Huizen van het Kind past perfect bij de onze: kwetsbare ouders bereiken en ondersteunen. Door de partners die samen met ons in de Huizen van het Kind aanwezig zijn goed te leren kennen, kunnen we deze partners gemakkelijk inschakelen rond een gezin in nood.

We werken samen met verschillende instanties die ook betrokken zijn bij verpleegkundige en vroedkundige zorg in Brussel over de zorglijnen heen. Wheel of Care is partner of maakt deel uit van volgende projecten:

Ook werken we nauw samen met verschillende ziekenhuizen in Brussel, huisartsen, gynaecologen, het expertisecentrum de Volle Maan, Kind en Gezin en de ONE .

Voor de verschillende zij-projecten om de fiets te promoten is er nauw contact met oprichters van Bike for Brussels, organisatoren van Critical Mass, de Tandem cafés, les soquettes en titane, etc.

 

Wij danken van harte onze hoofdsponsor BOSCH EBIKE SYSTEMS.

Lees hier ons volledige artikel voor meer informatie over deze geweldige samenwerking.

 

We zijn altijd blij om mee te werken aan nieuwe projecten die dezelfde waarden delen dan de onze.

Contacteer ons als je graag met ons een samenwerking begint!

onze avonturen op social media